تامین ارتباط دکل حفاری دانا2

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
عقد قراردا فی مابین این شرکت و شرکت انرژی دانا جهت تامین ارتباط اینترنت پرسرعت.
 
عقد قراردا فی مابین این شرکت و شرکت انرژی دانا جهت تامین ارتباط اینترنت پرسرعت و همچنین ارتباط اینترانت جهت برقراری ارتباط تلفنی voip با دفتر مرکزی در محل منطقه یادآوران استان خوزستان .مدت اجرای این قرارداد به همراه پشتیبانی یک سال شمسی بوده و تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز پروژه توسط پیمانکار تامین و نصب گردیده است .