آزادراه تهران - شمال

اجرای پروژه دریافت عوارض در آزادراه تهران شمال و همچنین هوشمند سازی کنترل تردد شامل تجهیز دو ایستگاه دریافت عوارض به سیستم تشخیص خودکار کلاس خودرو برای اولین با در کشور، تشخصی و ثبت پلاک خودروهای عبوری با دقت 98 درصد، تردد شمار هوشمند، ثبت کارکرد باجه ها و ده ها ماژول هوشمند دیگر توسط تیم مجرب و حرفه ای خوارزم ارتباط خلیج فارس .