پروژه حفاری پایدار غرب

تامین زیرساخت ارتباطی و پهنای باند اینترنت به حجم 20 مگابیت در ثانیه بر روی بستر لینک رادیویی به طول 90 کیلومتر در منطقه صفر مرزی فکه در حدفاصل استانهای خوزستان و ایلام جهت دکل های حفاری دانا2 و دانا3 جهت شرکت حفاری دانا . شروع پروژ از تابستان 1399 تاکنون ادامه داشته است