پروژه لرزه نگاری سه بعدی کاشان

انتخاب شرکت خوارزم ارتباط خلیج فارس توسط شرکت محترم ژئوفیزیک دانا از بزرگ ترین شرکت های فعال در حوزه اکتشاف نفت و گاز به عنوان پیمانکار خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات در پروژه لرزه نگاری سه بعدی سیلک کاشان در تابستان 1401